Akademik Personel | Radyo, Televizyon ve Sinema | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Akademik Personel

Tam Zamanlı

Prof. Dr. Bülent Bahri Küçükerdoğan


Bölüm Başkanı
bbahri.kucukerdogan@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1710
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tınaz


Dekan Yardımcısı
pinar.tinaz@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Ufuk Gürbüzdal


Araştırma Görevlisi
ufuk.gurbuzdal@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Yarı Zamanlı

Öğr. Gör. Mehmet Fatih Eminoğlu


Öğretim Görevlisi
mfatih.eminoglu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Öğr. Gör. Rabia Kip Telek


Öğretim Görevlisi
rabia.kip@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)