Ders İçerikleri | Radyo, Televizyon ve Sinema | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS101 İletişim Bilimlerine Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Süreci ve İşleyişi, Kişilerarası İletişim, Grup İletişimi, Örgütsel İletişim, Kitle İletişimi, İletişim Modelleri, Medya ve İletişim Endüstrisinin İşleyişi
Ders Kodu ve Adı: RTS102 Temel Bilgi Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar
örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer
donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve
işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel
görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri,
yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar,
uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu
kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve
kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, bilgisayar
ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve
türleri, internetin kullanımı, WWW, Browserlar, FTP, Arama Motorları,
e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözme.
Ders Kodu ve Adı: RTS103 Dünya Sinema ve Televizyon Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın
gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca
akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın ve televizyonculuğun teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: RTS104 SANAT TARİHİ
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sanatsal ifade biçimlerinin tarihsel süreç içinde ne gibi değişimlerden
geçtiğine dair kronolojik bilgi aktaran bu ders, öğrencilerde sanatsal
ve kültürel üretim hakkında görsel bir duyarlılık geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, tasarım, kompozisyon, renk, ışık, doku, mekan, zaman, temsil gibi kavramların sanatsal açılımının yapılabilmesi, eserleri analiz edebilmeye yönelik temel becerilerin kazandırılması da hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS105 Temel Tasarım 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bakmak ile görmek arasındaki fark
Görsel algı kuralları,
Tasarım kavramı
Tasarımın temel öğeleri ve ilkeleri
Nokta, çizgi, leke, renk, doku,
Ritm, ahenk, uyum, benzerlikler, zıtlıklar, hiyerarşi, tekrarlar
Perspektif, çizgisel perspektif, tek kaçışlı, iki kaçışlı,üç kaçışlı perspektif
Renk perspektifi
Ders Kodu ve Adı:  RTS106 Radyo Televizyon ve Sinemada
Temel Kavramlar
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Radyo televizyon ve sinemada kullanılan temel kavramları ele alan derste, program türleri, sektörel görev tanımları, teknik ekipmanlar, kurgu ve senaryo ile ilgili kavramlar işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS107 Görüntü Okuma
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders boyunca, hareketli ve durağan görüntülerin anlamlandırılmasına ve sanatsal bir bakış açısı ile çözümlenmesine yönelik teorik bilgiler aktarılır. Farklı ülkelerde çekilmiş kısa konulu filmler, belgeseller, reklam filmleri vb. görseller incelenerek, öğrencilerin analiz pratiği edinmeleri sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS108 Temel Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Fotoğraf makinesini tanıma, ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi,
portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya,
görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı:  INT100 Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1  / ECTS;  AKTS: 1)
Ders İçeriği: Üniversite oryantasyon dersidir.
Ders Kodu ve Adı: ING101 İNGİLİZCE I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: SSP101 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Sosyal sorumlulukla ilgili hedef kitle, sosyal hizmet, toplumsal duyarlılık
gibi kavramları açıklayan derste, bir sosyal sorumluluk projesinin en
baştan en sona nasıl planlanacağı ve nasıl uygulanacağı işlenir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) ,
İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı,
kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon
(kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) ,
kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda
duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım
bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin
yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım,
tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) ,
Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı
konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup,
telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup,
dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi
yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal,
fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS121 İletişim Kuramları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Kitle iletişime dair önemli gelişmeleri eleştirel yönden ele alacaktır. Anlatım ve tartışma yoluyla verilecek olan bu eleştirel bakış açısı, kitle iletişiminin neyi, neden, nasıl yaptığını, etki ve imalarını Kavrayabilme
Ders Kodu ve Adı: RTS122 Temel Bilgisayar Bilimleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İnternet, bilgisayar ve programların anlatımı ve uygulayarak kullanımı
Ders Kodu ve Adı: RTS123 Türk Sinema Televizyon Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Türkiye’de sinemanın ve televizyonculuğun gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde incelenir. Dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları tanımlanır. Söz konusu şartların Türk sineması ve televizyon yayıncılığı üzerindeki etkileri analiz edilir. Türk sinemasının sanatsal gelişimi yaratıcılar bazında incelenir. Söz konusu konular örnek filmler izlenerek, pekiştirilir.
Ders Kodu ve Adı: RTS124 Görsel Kültür
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders boyunca sinema sanatı başta olmak üzere her türden görsel ürün sahip olduğu kültürel bağlam uyarınca değerlendirilecektir. Görüntünün enformasyon gücü analiz edilecek, sinema tarihi içerisinde iz bırakmış eserler üzerinden görüntünün önemi ve gücü üzerinde durulacaktır. Ders boyunca ayrıca, uluslararası festivallerde ödül almış filmler de görsel kullanımları uyarınca ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS125 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bir sosyal süreç olarak araştırma, bir iletişimsel süreç olarak araştırma, yöntembilime dair Batılı ve Doğulu düşünürlerin yaklaşımları ve aralarındaki farklar, pozitivistik düşünme biçiminde araştırma yöntemleri, post-pozitivistik düşünmede araştırma yöntemleri, içerik analizi safhaları ve uygulamaları, söylem analizi safhaları ve uygulamaları, tesadüfi örneklem yöntemi, medya dünyası araştırma örnekleri, yerel bilgiyi edinme ve yeniden üretme sürecinde saha çalışmaları
Ders Kodu ve Adı: RTS126 Yaratıcı Yazarlık
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Yazarlık için gerekli olan etkin dil kullanımı, edebi türlerde farklı yazım biçimleri, düşünceden yazıma geçiş ve etkin yazım biçimlerini ele alan derste, uygulamalarla birleştirerek yaratıcı yazarlığın temel kural ve yöntemleri işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS127 Görsel Anlatı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sinemasal görüntülerin tasarlanması ile ilgili temel öğeleri  (açılar, ölçekler, kamera hareketleri, kompozisyon vb.), Sinema dilinin araçlarını kullanarak, istenen duygu ve algıları yaratma ve orijinal görüntüler oluşturma pratikleri, Kurgunun temel prensiplerini öğrenir ve bir filmi kurgusal olarak analizi, Bir filmi destekleyen yan öğelerin (ortam sesi, diyalog, ses efekti, müzik vb.) görsel anlatıya etkilerini incelenmesi ve analizi içerir.
Ders Kodu ve Adı: RTS128 Temel Tasarım 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bakmak ile görmek arasındaki fark. Görsel algı kuralları,. Tasarım kavramı. Renk perspektifi. Tasarımda renk öğesi
Ders Kodu ve Adı: RTS129 Dijital Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Görsel iletişim, dijital fotografta temel beceriler, etkili sözsüz iletişim, dijital fotografın hızlı iletişime katkıları vb.
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İngilizce II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR201 Türk Dili ve Edebiyatı 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS201 Kurgu 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kurgunun kuramını oluşturan ilk yönetmen ve kurgucuların kuramlarını öğrenme, kurgunun temel işlevlerini anlama ve öğrenme, kurguda kullanılan yöntemlerin gösterilmesi ve temel kurgu yapma bu dersin içeriğidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS202 İletişim Sosyolojisi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bir sosyal süreç olarak araştırma, bir iletişimsel süreç olarak araştırma, yöntembilime dair Batılı ve Doğulu düşünürlerin yaklaşımları ve aralarındaki farklar, pozitivistik düşünme biçiminde araştırma yöntemleri, post-pozitivistik düşünmede araştırma yöntemleri, içerik analizi safhaları ve uygulamaları, söylem analizi safhaları ve uygulamaları, tesadüfi örneklem yöntemi, medya dünyası araştırma örnekleri, yerel bilgiyi edinme ve yeniden üretme sürecinde saha çalışmaları
Ders Kodu ve Adı: RTS203 Görüntü Yönetmenliği 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamera, Kurgu, Çekim Teknikleri, Çekim Açıları, Işık Kullanma, Ekipman Kontrolü ve Kullanabilme, Paket Programlar Üretimi, Belgesel Çekimi, Haber Çekimi, Çekim açısı belirleyebilme
Ders Kodu ve Adı:  RTS204 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders, genel olarak haber kavramı, haberin tanımı ve haber değerinin tartışılması, haberin yapısı, haber yazım kuralları ve haberin unsurları, haber üslubu, farklı yayın organları için haber yazımı, 5N1K kuralı ile farklı haber yazma tekniklerinin ve haberin değerlendirilme aşamaları ile gerçekleştirilecektir.
Ders Kodu ve Adı: RTS205 Senaryo Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bir senaryonun tüm yazım sürecini ele alan derste, karakterlerin yaratımı, hikayenin film diline uygun bir biçimde yazılması, sahnelerin doğru bir kompozisyonla sıralanması, akışın filmsel zaman kurgusunun yapılması ve dramatik yapısının kurulması işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS206 Radyo Programcılığı 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste teorik kısımda radyo programcılığı üzerine yazılmış ders kitaplarından ve daha önceki yıllarda yapılmış örnek çalışmalardan yararlanılırken, sınıf içinde ve radyo stüdyosunda da örnek röportaj ve programlar dinletilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Cumhuriyetin yakın tarihinden şimdiki zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, temel ilkeleri, demokrasinin gelişimi, günümüzü etkileyen faktörleri gibi gelişmeler dersin içeriğidir.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS221 Film Kuramları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Teknolojik bir buluştan sanat dalına dönüşme yolculuğunda sinemayı ve onun biçimin, var oluşu, yapısı, anlatımı gibi konuları irdeleyen film kuramcılarının düşünceleri dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: RTS222 Kurgu 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Güncel kurgu programlarının uygulamalı olarak öğretildiği bir derstir. Öğrencilerin güncel teknolojiyi anlamlı, doğru ve yaratıcı biçimde kullanabilmeleri hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS223 Görüntü Yönetmenliği 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamera kullanma, çekim tekniklerine hakimiyet, çekim açısı belirleme, ışık tasarımı, ekipman kontrolü sağlama bu dersin hedefleri arasındadır. Görüntü Yönetmenliği 1 dersinin devamı niteliğindedir. Ders kapsamında paket programlar üretilir, kısa belgesel ve haber çekimleri yapılır.
Ders Kodu ve Adı: RTS224 Senaryo Yazarlığı
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bir senaryonun tüm yazım sürecini ele alan derste, karakterlerin yaratımı, hikayenin film diline uygun bir biçimde yazılması, sahnelerin doğru bir kompozisyonla sıralanması, akışın filmsel zaman kurgusunun yapılması ve dramatik yapısının kurulması işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS225 Radyo Programcılığı 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste teorik kısımda radyo programcılığı üzerine yazılmış ders kitaplarından ve daha önceki yıllarda yapılmış örnek çalışmalardan yararlanılırken, sınıf içinde ve radyo stüdyosunda da örnek röportaj ve programlar uygulanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS299 Staj 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Öğrencilerin mezuniyet aşamasına kadar biri kurum içi, diğeri kurum dışı olmak üzere iki kez staj yapmaları zorunludur. Stajlar 4. Yarıyıldan itibaren planlanabilir.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS301 Yeni Medya Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Geleneksel medyadan yeni medya geçiş süreci, yeni medyanın kısa tarihi ve de özellikleri, yeni medya teknolojileri ile ilgili geliştirilen iletişim kuramları, yeni medya teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan yeni gazetecilik faaliyetleri, yeni medya ile birlikte reklamcılık alanında değişimler, yeni medya teknolojileri sayesinde sinema alanındaki değişimler, yeni medya ile birlikte televizyon alanındaki gelişmeler, yeni medya teknolojilerinin pazarlama ve halkla ilişkiler gibi diğer alanlarda ortaya koyduğu yenilikler, yeni medya teknolojileri için yapılan hukuksal düzenlemeler vs.
Ders Kodu ve Adı: RTS302 TV’de Yapım ve Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Televizyona yönelik içerik üretilmesini amaçlayan bu ders kapsamında farklı tv programları ve filmlerinin yapım süreçleri incelenir. Öğrencilerin tasarladıkları içerikleri proje haline getirmeleri sağlanır. Tv yönetmenliği konusunda pratik yapılır, kısa içerikler hazırlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS303 Psikolojiye Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bu derste, psikoloji alanındaki temel kavramlar, insanı açıklayan temel ilkeler anlatıldıktan sonra dil, biliş, zekâ gibi yapılar hakkındaki bilgiler ve psikolojik bozukluklar ve tedavi süreçleri ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS321 Sosyal Medya
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İnternetin yaygınlaşması ile modern hayatın önemli bir parçası haline gelen sosyal medyanın kuramsal anlamda incelenmesini amaçlayan bu ders, öğrencilerin sosyal medya uygulamalarına hakim olmasını, bu mecraları etkin biçimde kullanabilmesini ve alan için yaratıcı içerikler üretebilecekleri bir pratik alanı oluşturabilmelerini hedefler.
Ders Kodu ve Adı: RTS305 Semiyoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim ve Göstergebilim, Gösterge, Gösterge Türleri, Göstergebilimin işlevleri, Dilsel gösterge, Dil-dışı gösterge, Sembol, Kültürel göstergeler, Kültürel göstergelerin değişik metinlerde kullanımı, Resim-Reklam-Afiş gibi görsel metinlerde gösterge kullanımı, Anlatı, Anlatı çözümlemesi ve uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: RTS306 Film Yapım ve Yönetim 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kısa film üretimine yönelik bir hazırlık dersidir. Bu derste öğrencilerin sinopsis, tretman ve senaryoları hazırlanır. Çekim öncesi hazırlıkların programlanması sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS307 Stüdyo Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders, Yayıncılık Uzmanlık Alanı’nı seçen öğrencilerin temel stüdyo dersidir. Ders kapsamında program yapımından yayın yönetimine yayıncılıkla ilgili tüm süreçler kapsanacaktır. Bu nedenle prodüksiyona yönelik yaratıcı ve teknik bilgilerin yanı sıra, yayıncılık endüstrisi, yasal düzenlemeler, yayın teknolojileri de ders kapsamında ele alınacaktır.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS3204 Medya ve Etik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Dersin amacı, etik alanına ilişkin temel yaklaşım, ilke ve kuramları incelemek, bunları tarihsel süreç bağlamında ele alarak açıklamak ve öğrencilerin edindikleri bilgileri tartışma ortamında pekiştirmelerini sağlamaktır. Ders boyunca haber, magazin, eğlence vb. temalı medya metinleri analiz edilir, yapılan uygulamaların etik sorunları tespit edilir, bu sorunların giderilmesi yönünde tartışılır. Doğruluk, nesnellik, ifade özgürlüğünün sınırları, özel hayatın gizliliği, mülkiyet ilişkileri, haber kaynağının korunması, kamu çıkarının gözetilmesi, toplumsal cinsiyet, azınlık hakları gibi konularda öğrencilerin bilinçlenmesi hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS322 Film Yapım ve Yönetim 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Film Yapım – Yönetim 1” dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, öğrenciler geliştirdikleri kısa film projelerinin çekimini, kurgusunu, seslendirmesini ve diğer post prodüksiyon işlemlerini danışman hocaları nezaretinde gerçekleştirirler.
Ders Kodu ve Adı: RTS323 Televizyon Haberciliği
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Habercilik ilkelerinin, haber toplama, yazma, görselleştirme ve sunma tekniklerinin öğretilmesini amaçlayan uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS324 Belgesel Yapım ve Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Belgesel filmin tarihi, özellikleri, alt türleri ele alınır. Öğrencilerin bireysel veya gruplar halinde özgün belgesel film projeleri geliştirmeleri sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS325 İletişim Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Yazılı, görsel ve işitsel tüm medya alanlarını ilgilendiren belli başlı yasalar ve yönetmelikler ele alınır. Bireysel veya kamusal iletişim çerçevesinde gözetilmesi gereken haklar öğrenilir, tartışılır.
Ders Kodu ve Adı: RTS399 Staj 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Öğrencilerin mezuniyet aşamasına kadar biri kurum içi, diğeri kurum dışı olmak üzere iki kez staj yapmaları zorunludur.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS402 Mitoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Farklı kültürlere ait mitolojilerin inceleneceği derste, inanç, kökenler, kültürel farklılıklar, semboller ve anlamları, göstergebilimsel çözümleme, söylem analizi, kültür metodolojisi, masal, hikaye ve mit kavramları ele alınacaktır
Ders Kodu ve Adı: RTS401 Bitirme Projesi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 12)
Ders İçeriği: RTS bölümü öğrencileri kısa film, belgesel film, radyo veya tv programı hazırlayarak veya radyo, sinema, televizyon alanlarında seçecekleri bir konuda tez çalışması yaparak mezun olabilirler. Bu ders boyunca danışmanları ile birlikte bitirme projelerini geliştirirler.
Ders Kodu ve Adı: RTS403 Sınai Haklar, Fikri Mülkiyet Hakları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, medya alanlarında üretim, gösterim, basım ve yayın ilişkilerini etkileyen haklar ele alınır. Telif haklarının korunmasına yönelik yasalar incelenir.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS421 Bitirme Projesi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 11)
Ders İçeriği: Öğrenciler Bitirme Projesi 1 dersi kapsamında başladıkları çalışmalarını, danışmanları nezaretinde tamamlarlar.
Ders Kodu ve Adı: RTS423 Medya İşletmeciliği ve Girişimcilik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Dersin kapsamında; basın işletmeleri ile ilgili tanımlar ve kavramlar, basın işletmelerinin özellikleri, işlevleri ve organizasyon yapısı, basın işletmelerinde işletme fonksiyonları, reklam, yeni ekonomi, rekabet ve günümüzde medya yapılanması ile medyanın etkinliği gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: RTS422 Retorik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, İletişim ve İkna, Aristoteles ve Retorik, Aristoteles ve İkna, İkna ve oluşturucuları, Retorik türleri, Söz sanatları, Dilsel metinlerinde söz sanatları (figür kullanımı), Görsel metinlerde söz sanatları(figür kullanımı)

Teknik Seçmeli

Ders Kodu ve Adı: RTS001 Sinema ve Tv Eleştirisi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Klasik dönemden günümüze eleştiri kuramlarının filmler ve Tv programlarına uygulanarak kapsamlı biçimde tartışılması. Araştırma, kaynak taraması, okumalar, bireysel ve toplu çalışmalar yoluyla; eleştiri kuramlarının filmlere ve Tv programlarına uygulanması.
Ders Kodu ve Adı: RTS002 Reklam Dili
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Öğrencinin görsel iletişim konularına giren pek çok bilgiyle donatılarak yapmak istediği reklam, tanıtım konularında yetkin bir konumda çözümleyici olması. Reklamın olmazsa olması görsel iletişimi; öğrenciyi çok yönlü algılamalarını sağlayarak, düşünme, yaratma ve uygulama seviyesine getirmek.
Ders Kodu ve Adı: RTS003 Reklam Filmi Yapım ve Yönetimi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Reklamcılık geleceği tasarlayan öğrencilerin reklamla ilgili temel kavramları kavrayıp, reklam filmi yapım tekniklerini öğrenmesi ve reklam filmi çekebilecek temel bilgi ve beceriyi kazandırmak.
Ders Kodu ve Adı: RTS004 Ses Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Sesin Tanımı, Temel Ses Fiziği, Sesin Algılanması, Duyma Kavramı ve Ses Kaydının Tarihçesi. Sesin kontrolü, ses ve akustik, kayıt aletleri, manyetizma ve manyetik kayıt, mikrofonların özellikleri ve kullanımı, mikrofon aksesuarları, mekânda ses kaydı, boom (olta) kullanımı, eşlemeli ses kurgusu. Öğrenciler uygulamalı eğitimle farklı aygıtlara ses kayıt olanaklarını öğrenirler.
Ders Kodu ve Adı: RTS005 Storyboard
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Temel çizim teknikleri kullanarak senaryoların görselleştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Çizim yapmanın yanı sıra fotoğraf kullanarak storyboard oluşturulması ve storyboard kullanımının çekim sırasındaki yararlarının öğrencilere aktarılması sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS006 Sinema ve TV’de Müzik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Sinemada müziğin özgün-orkestral ya da farklı örneklerinin; dramatik, epik müzik tasarım örneklerinin incelenmesi, müziğin anlam yaratmadaki önemi, basit müzik programları kullanarak jingle oluşturma, projeler üzerinde uygulama yapılması.
Ders Kodu ve Adı: RTS009 Medya Okuryazarlığı 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kitle İletişim Sistemleri, Göstergebilim ve Analiz, Eleştirel Okuma, Kitle İletişimin Ekonomi-Politiği, Kültür ve Medya
Ders Kodu ve Adı: RTS010 Canlandırma Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Çizgi Film (Animasyon) tekniklerinin öğretileceği ders kapsamında, basit el çizimlerinden, güncel teknoloji kullanımına dek animasyon ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: RTS011 Film Çözümlemeleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Bu ders “yaratıcı olarak yönetmen” ilkesine odaklanmaktadır. Yönetmenlerin görsellik anlayışı, kendilerine özgü görsel öykü anlatışları ve bunu nasıl kullandıkları, sahneleme, oyuncunun çerçeve içindeki hareketleri derste irdelenecek konulardır. Birçok örnek gösterilerek farklı yönetmenlerin stil ve yaklaşımları tartışılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS012 Sinema ve TV’de Oyuncu Yönetimi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin amacı, bir sanat ve aynı zamanda bir meslek olan oyunculuğun, filmin yaratıcı bileşenleri arasında ele alınmasıdır. Bir yönetmenin başarılı olabilmesi; iyi bir oyuncu yönetimine bağlıdır. Ders kapsamında temel oyunculuk teknikleri ve yönetimi ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: RTS013 Belgesel Fotoğrafçılığı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı: RTS014 Yeni Medya Haberciliği (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 3 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)”
Ders İçeriği: Yeni medya alanlarının tanıtılacağı, bu alanlarda haber toplama, yazma, görselleştirme ve sunmaya yönelik projelerin gerçekleştirileceği uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS015 Televizyon Programcılığı(Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 3 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)”
Ders İçeriği: Televizyonda program türlerinin incelendiği ve öğrencilerin özgün içerikler üretmesinin sağlandığı uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS016 Video Sanatı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)”
Ders İçeriği: Video sanatının felsefesi; video yapım pratiklerinin ders içi çeşitli gösterimler, tartışmalar ve sergi ziyaretleriyle kavramsallaştırılması. Video sanatı uygulamalarının teknik yönleri, tarihsel ve kuramsal temelleri; enstalasyon ve yayına yönelik sunumlarla ilişkili video sanat uygulamalarına eleştirel bir yaklaşım; video dağıtım amfileri, video geri besleme kavramları, kapalı devre TV ve ekran manipülasyonları gibi çeşitli video enstalasyon teknikleri ile ilgili bilgi aktarılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS017 3D Sayısal Canlandırma
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 3 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)”
Ders İçeriği: Sinema, TV ve multimedya ortamlarında kullanılmakta olan sayısal canlandırma, görsel efekt ve hareketli bilgisayar grafiklerinin hazırlanması sürecinde konsept geliştirme, yaratım, yönetim ve uygulama alanlarında görev alabilecek yaratıcı sanatçılar yetiştirmek.
Ders Kodu ve Adı: RTS018 Karakter Analizi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)”
Ders İçeriği: Karakterlerin oluşturulması, özellikleri, film ya da senaryodaki yerleri, davranış biçimleri gibi karaktere ait temel bilgilerin oluşturulması bu dersin amacıdır. Bu bağlamda senaryolardan başlayarak filmlere kadar yazılı ve görsel olarak ortaya çıkarılmış karakterlerin çözümlenerek karakter oluşturma aşamaları incelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: RTS019 İleri Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)”
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, temel fotoğraf bilgisini almış öğrencilerin fotoğraf sanatına ilişkin belirleyici ilkeler doğrultusunda ışık, renk, fotografik kompozisyon gibi kavramlar üzerinden ilerleyerek uygulamalı çalışmalarını ortaya koymaları olacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS020 Karikatür Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Karikatür içeriği oluşturma, karakter tasarımı gerçekleştirme ve çizim pratiği kazanmaya yönelik uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS021 Diksiyon ve TV’de Beden Dili
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Öğrencilerin; duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır doğru ve etkili bir biçimde sözlü anlatma beceri ve alışkanlığı kazanmaları. Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli şekilde kullanmaları; hazırlıklı ve hazırlıksız olarak bir kişi veya topluluk karşısında duygu ve düşüncelerini etkili, anlaşılır biçimde ifade edebilme becerisini geliştirmeleri; meslek hayatında sözü olarak kendilerini rahatça ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme, sunum yapma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: RTS028 Çizgi Film Animasyon
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Çizgi filmin tarihçesi, çizgi film yapım yöntemleri örnekler üzerinden incelenir ve öğrencilerin geliştirdikleri projeleri uygulamaları sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS027 Edebiyattan Sinemaya Uyarlamalar
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Öğrencilerin edebiyat ve sinema arasındaki yapısal benzerlikler ve farklılıklardan hareketle sinema ve edebiyat arasındaki dramaturgi ilişkilerini çözümlemesi hedeflenir. Edebiyat ve sinema arasında yapılan uyarlama eserler incelenir ve bir edebi eserin film senaryosuna dönüştürülme sürecine dair uygulamalar yapılır.
Ders Kodu ve Adı: RTS026 Yapım Sonrası Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin amacı, çekim sonrası işlemlerde öğrencinin ihtiyaç duyacağı renk dengeleme, ses kurgusu, müzik yerleştirme, eşleme gibi teknik konuların uygulamalı olarak ele alınmasıdır.
Ders Kodu ve Adı: RTS025 Dijital Sanatlar
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Bu derste teknolojik sanatsal medyumların kültüre ve sanata etkisi incelenir. Yanı sıra   her bir dijital teknolojinin yeni bir dijital sanat formu oluşu ve bu dijital sanat formlarının sanatsal ve kültürel açıdan topluma etkileri konu edilir.
Ders Kodu ve Adı: RTS024 Dijital Oyun Tasarımı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dijital oyunların tarihçesi, dijital oyun tasarımı için gerekli dokümanların hazırlanması, mekanikler, estetik özellikler ve oyun hikayesi üzerine araştırma ve tartışmalar.
Ders Kodu ve Adı: RTS022 Etkili İletişim
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim, Etkili İletişimde temel beceriler, iletişim sürecinde engeller ve gürültü kavramı, Etkili konuşma, Etkili Dinleme vb.
Ders Kodu ve Adı: RTS029 Söyleşi Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Gazeteciliğin önemli bir alanı olan söyleşi yapma üzerine odaklanan derste, söyleşi teknikleri öğretilir. Ön araştırma yapma, soru hazırlama, deşifre, söyleşinin kurgulanması, söyleşi içinden spot belirleme gibi noktalara değinilir. Öğrenciler uygulama yaparak söyleşi becerilerini geliştirirler.
Ders Kodu ve Adı: RTS030 Kültür Sanat Haberciliği
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Haberciliğin spesifik alt alanlarından biri olan kültür sanat haberciliğinin tarihsel gelişimi öğrenilir. Örnekler incelenir. Seçilen konular üzerine öğrencilerin geleneksel ve alternatif medya alanlarına yönelik haber üretmeleri sağlanır.

Serbest Seçmeli

Ders Kodu ve Adı: RTS023 Sinema ve Felsefe
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste sinemanın ilk ortaya çıkışından günümüze değin olan tarihsel ve teorik gelişimi felsefenin temel prensiplerinden hareketle soruşturulurken, sinemanın dil, düşünce ve varlık bakımından değerlendirilmesi yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS051 Yeni Medyada İçerik Üretimi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sosyal medya sayfalarına, web sitelerine, bloglara vb. yeni medya araçlarına yönelik yazılı ve görsel içeriklerin hazırlanması dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Öğrenciler, farklı konuları, farklı yeni medya mecralarında sunacakları projeler gerçekleştirecektir.
Ders Kodu ve Adı: MTH103 Simülasyon Teknolojilerine Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, öğrencilere simülasyonun temel kavramlarını ve yöntemlerini anlatarak, gerçek dünyadaki karmaşık sistemleri modelleme, analiz etme ve anlama becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ders boyunca matematiksel modellerin oluşturulması, simülasyon yazılım araçlarının kullanımı, sanal simülasyonun temelleri ve endüstriyel uygulamalar gibi konular ele alınacak, öğrenciler projeler ve uygulamalar yoluyla öğrendiklerini pratiğe dökebileceklerdir. Aynı zamanda, simülasyonun etik ve toplumsal etkileri, karar verme süreçlerindeki rolü ve gelecekteki trendlere yönelik anlayış da kazandırılarak, öğrencilere kapsamlı bir simülasyon bilinci ve yetkinliği kazandırılacaktır. Bu ders, simülasyonun temel prensiplerini ve yöntemlerini kapsayan kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Matematiksel modellerin oluşturulması, simülasyon yazılımlarının kullanımı, sanal simülasyonun temelleri ve endüstriyel uygulamalar gibi konular öğrencilere aktarılacaktır. Ayrıca, projeler ve pratik uygulamalar aracılığıyla öğrenciler, karmaşık sistemleri analiz etme ve modelleme yeteneklerini geliştireceklerdir. Etik ve toplumsal etkiler, karar verme süreçlerindeki rolü ve gelecekteki eğilimler de ele alınarak, öğrencilere geniş bir simülasyon anlayışı kazandırılacaktır.