Ders İçerikleri | Radyo, Televizyon ve Sinema | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS101 İletişim Bilimlerine Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Süreci ve İşleyişi, Kişilerarası İletişim, Grup İletişimi, Örgütsel İletişim, Kitle İletişimi, İletişim Modelleri, Medya ve İletişim Endüstrisinin İşleyişi
Ders Kodu ve Adı: RTS102 Temel Bilgi Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar
örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer
donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve
işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel
görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri,
yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar,
uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu
kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve
kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, bilgisayar
ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve
türleri, internetin kullanımı, WWW, Browserlar, FTP, Arama Motorları,
e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözme.
Ders Kodu ve Adı: RTS103 Dünya Sinema ve Televizyon Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın
gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca
akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın ve televizyonculuğun teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: RTS104 SANAT TARİHİ
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sanatsal ifade biçimlerinin tarihsel süreç içinde ne gibi değişimlerden
geçtiğine dair kronolojik bilgi aktaran bu ders, öğrencilerde sanatsal
ve kültürel üretim hakkında görsel bir duyarlılık geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, tasarım, kompozisyon, renk, ışık, doku, mekan, zaman, temsil gibi kavramların sanatsal açılımının yapılabilmesi, eserleri analiz edebilmeye yönelik temel becerilerin kazandırılması da hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS105 Temel Tasarım 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bakmak ile görmek arasındaki fark
Görsel algı kuralları,
Tasarım kavramı
Tasarımın temel öğeleri ve ilkeleri
Nokta, çizgi, leke, renk, doku,
Ritm, ahenk, uyum, benzerlikler, zıtlıklar, hiyerarşi, tekrarlar
Perspektif, çizgisel perspektif, tek kaçışlı, iki kaçışlı,üç kaçışlı perspektif
Renk perspektifi
Ders Kodu ve Adı:  RTS106 Radyo Televizyon ve Sinemada
Temel Kavramlar
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Radyo televizyon ve sinemada kullanılan temel kavramları ele alan derste, program türleri, sektörel görev tanımları, teknik ekipmanlar, kurgu ve senaryo ile ilgili kavramlar işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS107 Görüntü Okuma
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders boyunca, hareketli ve durağan görüntülerin anlamlandırılmasına ve sanatsal bir bakış açısı ile çözümlenmesine yönelik teorik bilgiler aktarılır. Farklı ülkelerde çekilmiş kısa konulu filmler, belgeseller, reklam filmleri vb. görseller incelenerek, öğrencilerin analiz pratiği edinmeleri sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS108 Temel Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Fotoğraf makinesini tanıma, ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi,
portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya,
görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı:  INT100 Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1  / ECTS;  AKTS: 1)
Ders İçeriği: Üniversite oryantasyon dersidir.
Ders Kodu ve Adı: ING101 İNGİLİZCE I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: SSP101 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Sosyal sorumlulukla ilgili hedef kitle, sosyal hizmet, toplumsal duyarlılık
gibi kavramları açıklayan derste, bir sosyal sorumluluk projesinin en
baştan en sona nasıl planlanacağı ve nasıl uygulanacağı işlenir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) ,
İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı,
kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon
(kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) ,
kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda
duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım
bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin
yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım,
tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) ,
Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı
konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup,
telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup,
dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi
yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal,
fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS121 İletişim Kuramları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Kitle iletişime dair önemli gelişmeleri eleştirel yönden ele alacaktır. Anlatım ve tartışma yoluyla verilecek olan bu eleştirel bakış açısı, kitle iletişiminin neyi, neden, nasıl yaptığını, etki ve imalarını Kavrayabilme
Ders Kodu ve Adı: RTS122 Temel Bilgisayar Bilimleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İnternet, bilgisayar ve programların anlatımı ve uygulayarak kullanımı
Ders Kodu ve Adı: RTS123 Türk Sinema Televizyon Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Türkiye’de sinemanın ve televizyonculuğun gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde incelenir. Dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları tanımlanır. Söz konusu şartların Türk sineması ve televizyon yayıncılığı üzerindeki etkileri analiz edilir. Türk sinemasının sanatsal gelişimi yaratıcılar bazında incelenir. Söz konusu konular örnek filmler izlenerek, pekiştirilir.
Ders Kodu ve Adı: RTS124 Görsel Kültür
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders boyunca sinema sanatı başta olmak üzere her türden görsel ürün sahip olduğu kültürel bağlam uyarınca değerlendirilecektir. Görüntünün enformasyon gücü analiz edilecek, sinema tarihi içerisinde iz bırakmış eserler üzerinden görüntünün önemi ve gücü üzerinde durulacaktır. Ders boyunca ayrıca, uluslararası festivallerde ödül almış filmler de görsel kullanımları uyarınca ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS125 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bir sosyal süreç olarak araştırma, bir iletişimsel süreç olarak araştırma, yöntembilime dair Batılı ve Doğulu düşünürlerin yaklaşımları ve aralarındaki farklar, pozitivistik düşünme biçiminde araştırma yöntemleri, post-pozitivistik düşünmede araştırma yöntemleri, içerik analizi safhaları ve uygulamaları, söylem analizi safhaları ve uygulamaları, tesadüfi örneklem yöntemi, medya dünyası araştırma örnekleri, yerel bilgiyi edinme ve yeniden üretme sürecinde saha çalışmaları
Ders Kodu ve Adı: RTS126 Yaratıcı Yazarlık
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Yazarlık için gerekli olan etkin dil kullanımı, edebi türlerde farklı yazım biçimleri, düşünceden yazıma geçiş ve etkin yazım biçimlerini ele alan derste, uygulamalarla birleştirerek yaratıcı yazarlığın temel kural ve yöntemleri işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS127 Görsel Anlatı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sinemasal görüntülerin tasarlanması ile ilgili temel öğeleri  (açılar, ölçekler, kamera hareketleri, kompozisyon vb.), Sinema dilinin araçlarını kullanarak, istenen duygu ve algıları yaratma ve orijinal görüntüler oluşturma pratikleri, Kurgunun temel prensiplerini öğrenir ve bir filmi kurgusal olarak analizi, Bir filmi destekleyen yan öğelerin (ortam sesi, diyalog, ses efekti, müzik vb.) görsel anlatıya etkilerini incelenmesi ve analizi içerir.
Ders Kodu ve Adı: RTS128 Temel Tasarım 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bakmak ile görmek arasındaki fark. Görsel algı kuralları,. Tasarım kavramı. Renk perspektifi. Tasarımda renk öğesi
Ders Kodu ve Adı: RTS129 Dijital Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Görsel iletişim, dijital fotografta temel beceriler, etkili sözsüz iletişim, dijital fotografın hızlı iletişime katkıları vb.
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İngilizce II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR201 Türk Dili ve Edebiyatı 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS201 Kurgu 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kurgunun kuramını oluşturan ilk yönetmen ve kurgucuların kuramlarını öğrenme, kurgunun temel işlevlerini anlama ve öğrenme, kurguda kullanılan yöntemlerin gösterilmesi ve temel kurgu yapma bu dersin içeriğidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS202 İletişim Sosyolojisi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bir sosyal süreç olarak araştırma, bir iletişimsel süreç olarak araştırma, yöntembilime dair Batılı ve Doğulu düşünürlerin yaklaşımları ve aralarındaki farklar, pozitivistik düşünme biçiminde araştırma yöntemleri, post-pozitivistik düşünmede araştırma yöntemleri, içerik analizi safhaları ve uygulamaları, söylem analizi safhaları ve uygulamaları, tesadüfi örneklem yöntemi, medya dünyası araştırma örnekleri, yerel bilgiyi edinme ve yeniden üretme sürecinde saha çalışmaları
Ders Kodu ve Adı: RTS203 Görüntü Yönetmenliği 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamera, Kurgu, Çekim Teknikleri, Çekim Açıları, Işık Kullanma, Ekipman Kontrolü ve Kullanabilme, Paket Programlar Üretimi, Belgesel Çekimi, Haber Çekimi, Çekim açısı belirleyebilme
Ders Kodu ve Adı:  RTS204 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders, genel olarak haber kavramı, haberin tanımı ve haber değerinin tartışılması, haberin yapısı, haber yazım kuralları ve haberin unsurları, haber üslubu, farklı yayın organları için haber yazımı, 5N1K kuralı ile farklı haber yazma tekniklerinin ve haberin değerlendirilme aşamaları ile gerçekleştirilecektir.
Ders Kodu ve Adı: RTS205 Senaryo Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bir senaryonun tüm yazım sürecini ele alan derste, karakterlerin yaratımı, hikayenin film diline uygun bir biçimde yazılması, sahnelerin doğru bir kompozisyonla sıralanması, akışın filmsel zaman kurgusunun yapılması ve dramatik yapısının kurulması işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS206 Radyo Programcılığı 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste teorik kısımda radyo programcılığı üzerine yazılmış ders kitaplarından ve daha önceki yıllarda yapılmış örnek çalışmalardan yararlanılırken, sınıf içinde ve radyo stüdyosunda da örnek röportaj ve programlar dinletilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Cumhuriyetin yakın tarihinden şimdiki zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, temel ilkeleri, demokrasinin gelişimi, günümüzü etkileyen faktörleri gibi gelişmeler dersin içeriğidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS008 Dekor ve Kostüm Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Sinemada atmosfer yaratımının önemli bir parçası olan dekor ve kostüm tasarımına dair temel prensiplerin ele alınacağı derste, sinema tarihinin önemli örnekleri üzerinden incelemeler yapılacak, öğrencilerin seçilen senaryolar için özgün tasarımlar üretmeleri istenecektir.
Ders Kodu ve Adı: RTS011 Film Çözümlemeleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Film analizi yöntemleri öğrenilir, tartışılır. Seçilen örnek filmler içerik ve biçim anlamında analiz edilir. Analize ışık tutacak okumalar yapılır. Fikirler tartışılır.
Ders Kodu ve Adı: RTS019 İleri Fotoğrafçılık (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İleri ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı: RTS002 Reklam Dili  (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Reklam filmi tasarımının genel prensipleri incelenir. Reklam filminin amacı, hedef kitlesi, stratejisi belirlenir. Bu stratejiye uygun olarak özgün projeler tasarlanır. 

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS221 Film Kuramları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Teknolojik bir buluştan sanat dalına dönüşme yolculuğunda sinemayı ve onun biçimin, var oluşu, yapısı, anlatımı gibi konuları irdeleyen film kuramcılarının düşünceleri dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: RTS222 Kurgu 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Güncel kurgu programlarının uygulamalı olarak öğretildiği bir derstir. Öğrencilerin güncel teknolojiyi anlamlı, doğru ve yaratıcı biçimde kullanabilmeleri hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS223 Görüntü Yönetmenliği 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamera kullanma, çekim tekniklerine hakimiyet, çekim açısı belirleme, ışık tasarımı, ekipman kontrolü sağlama bu dersin hedefleri arasındadır. Görüntü Yönetmenliği 1 dersinin devamı niteliğindedir. Ders kapsamında paket programlar üretilir, kısa belgesel ve haber çekimleri yapılır.
Ders Kodu ve Adı: RTS224 Senaryo Yazarlığı
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bir senaryonun tüm yazım sürecini ele alan derste, karakterlerin yaratımı, hikayenin film diline uygun bir biçimde yazılması, sahnelerin doğru bir kompozisyonla sıralanması, akışın filmsel zaman kurgusunun yapılması ve dramatik yapısının kurulması işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS225 Radyo Programcılığı 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste teorik kısımda radyo programcılığı üzerine yazılmış ders kitaplarından ve daha önceki yıllarda yapılmış örnek çalışmalardan yararlanılırken, sınıf içinde ve radyo stüdyosunda da örnek röportaj ve programlar uygulanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS299 Staj 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Öğrencilerin mezuniyet aşamasına kadar biri kurum içi, diğeri kurum dışı olmak üzere iki kez staj yapmaları zorunludur. Stajlar 4. Yarıyıldan itibaren planlanabilir.
Ders Kodu ve Adı: RTS021 Diksiyon ve TV’de Beden Dili (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Türkçeyi doğru ve etkili konuşma, diksiyon çalışmaları, beden dili çözümlemeleri ve beden dilini amaca uygun kullanma pratikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: RTS003 Reklam Filmi Yapım ve Yönetimi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Reklam filmi yapımına yönelik uygulamalı bir derstir. Reklam filmi için senaryo yazımı, storyboard tasarlama, çekim ve kurgu aşamaları sırasıyla ele alınır ve örnek reklam filmleri çekilir.
Ders Kodu ve Adı: RTS018 Karakter Analizi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Sinema tarihinin önemli eserlerinde yer alan karakterlerin analizinin yapılacağı derste, senaryonunbel kemiğini oluşturan tutarlı, anlamlı, ilgi çekici karakterler tasarlama pratiklerine de yer verilecektir. 
Ders Kodu ve Adı: RTS019 İleri Fotoğrafçılık (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İleri ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS301 Yeni Medya Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Geleneksel medyadan yeni medya geçiş süreci, yeni medyanın kısa tarihi ve de özellikleri, yeni medya teknolojileri ile ilgili geliştirilen iletişim kuramları, yeni medya teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan yeni gazetecilik faaliyetleri, yeni medya ile birlikte reklamcılık alanında değişimler, yeni medya teknolojileri sayesinde sinema alanındaki değişimler, yeni medya ile birlikte televizyon alanındaki gelişmeler, yeni medya teknolojilerinin pazarlama ve halkla ilişkiler gibi diğer alanlarda ortaya koyduğu yenilikler, yeni medya teknolojileri için yapılan hukuksal düzenlemeler vs.
Ders Kodu ve Adı: RTS302 TV’de Yapım ve Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Televizyona yönelik içerik üretilmesini amaçlayan bu ders kapsamında farklı tv programları ve filmlerinin yapım süreçleri incelenir. Öğrencilerin tasarladıkları içerikleri proje haline getirmeleri sağlanır. Tv yönetmenliği konusunda pratik yapılır, kısa içerikler hazırlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS303 Psikolojiye Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bu derste, psikoloji alanındaki temel kavramlar, insanı açıklayan temel ilkeler anlatıldıktan sonra dil, biliş, zekâ gibi yapılar hakkındaki bilgiler ve psikolojik bozukluklar ve tedavi süreçleri ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS304 Medya ve Etik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim etiği, Hukuk, kültür ve etik, Meslek Etiği, Medya Etiği, Vicdan ve iş ahlakı, Medya Etik kuralları, Yeni medya ve Etik kavramları gözlem ile farkındalık yaratıp; anlatım ve örnek vaka araştırmaları ile beraber aktarılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS305 Semiyoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim ve Göstergebilim, Gösterge, Gösterge Türleri, Göstergebilimin işlevleri, Dilsel gösterge, Dil-dışı gösterge, Sembol, Kültürel göstergeler, Kültürel göstergelerin değişik metinlerde kullanımı, Resim-Reklam-Afiş gibi görsel metinlerde gösterge kullanımı, Anlatı, Anlatı çözümlemesi ve uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: RTS306 Film Yapım ve Yönetim 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kısa film üretimine yönelik bir hazırlık dersidir. Bu derste öğrencilerin sinopsis, tretman ve senaryoları hazırlanır. Çekim öncesi hazırlıkların programlanması sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS307 Stüdyo Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Stüdyo ekipmanlarını doğru, amaca uygun ve yaratıcı biçimde kullanma becerisi kazandırmayı hedefleyen uygulamalı bir derstir. Kamera kullanımı, ışık tasarımı, ses teknisyenliği, resim seçme, canlı yayın gibi alanlarda öğrencilerin pratik yapması sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS020 Karikatür Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Karikatür içeriği oluşturma, karakter tasarımı gerçekleştirme ve çizim pratiği kazanmaya yönelik uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS012 Sinema Tv’de Oyuncu Yönetimi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Farklı oyunculuk teknikleri öğrenilir ve örnekler üzerinden incelenir. Öğrencilerin hem temel oyunculuk becerileri kazanması, hem de oyuncular ile film çekimi sırasında doğru ve anlamlı iletişim kurma yetkinliklerini geliştirmeleri hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS013 Belgesel Fotoğrafçılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS321 Sosyal Medya
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Çağımızın en önemli iletişim mecralarından biri olan sosyal medyayı tanımak, tarihini, amacını ve işlevini öğrenmek, haberleşme, reklam, pazarlama, gündem oluşturma gibi farklı alanlarda anlamlı ve doğru kullanabilmek adına stratejiler üzerinde çalışmak bu dersin ana konusunu oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: RTS399 Staj 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Öğrencilerin mezuniyet aşamasına kadar biri kurum içi, diğeri kurum dışı olmak üzere iki kez staj yapmaları zorunludur.
Ders Kodu ve Adı: RTS325 İletişim Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Yazılı, görsel ve işitsel tüm medya alanlarını ilgilendiren belli başlı yasalar ve yönetmelikler ele alınır. Bireysel veya kamusal iletişim çerçevesinde gözetilmesi gereken haklar öğrenilir, tartışılır.
Ders Kodu ve Adı: RTS324 Belgesel Yapım ve Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Belgesel filmin tarihi, özellikleri, alt türleri ele alınır. Öğrencilerin bireysel veya gruplar halinde özgün belgesel film projeleri geliştirmeleri sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: RTS323 Televizyon Haberciliği
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Habercilik ilkelerinin, haber toplama, yazma, görselleştirme ve sunma tekniklerinin öğretilmesini amaçlayan uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS322Film Yapım ve Yönetim 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Film Yapım – Yönetim 1” dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, öğrenciler geliştirdikleri kısa film projelerinin çekimini, kurgusunu, seslendirmesini ve diğer post prodüksiyon işlemlerini danışman hocaları nezaretinde gerçekleştirirler.
Ders Kodu ve Adı: RTS010 Canlandırma Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Çizgi Film (Animasyon) tekniklerinin öğretileceği ders kapsamında, basit el çizimlerinden, güncel teknoloji kullanımına dek animasyon ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: RTS014 Yeni Medya Haberciliği (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 3 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:  Yeni medya alanlarının tanıtılacağı, bu alanlarda haber toplama, yazma, görselleştirme ve sunmaya yönelik projelerin gerçekleştirileceği uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS015 Televizyon Programcılığı(Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 3 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Televizyonda program türlerinin incelendiği ve öğrencilerin özgün içerikler üretmesinin sağlandığı uygulamalı bir derstir.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS402 Mitoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Farklı kültürlere ait mitolojilerin inceleneceği derste, inanç, kökenler, kültürel farklılıklar, semboller ve anlamları, göstergebilimsel çözümleme, söylem analizi, kültür metodolojisi, masal, hikaye ve mit kavramları ele alınacaktır
Ders Kodu ve Adı: RTS401 Bitirme Projesi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 12)
Ders İçeriği: RTS bölümü öğrencileri kısa film, belgesel film, radyo veya tv programı hazırlayarak veya radyo, sinema, televizyon alanlarında seçecekleri bir konuda tez çalışması yaparak mezun olabilirler. Bu ders boyunca danışmanları ile birlikte bitirme projelerini geliştirirler.
Ders Kodu ve Adı: RTS403 Sınai Haklar, Fikri Mülkiyet Hakları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, medya alanlarında üretim, gösterim, basım ve yayın ilişkilerini etkileyen haklar ele alınır. Telif haklarının korunmasına yönelik yasalar incelenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS009 Medya Okuryazarlığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kitle İletişim Sistemleri, Göstergebilim ve Analiz, Eleştirel Okuma, Kitle İletişimin Ekonomi-Politiği, Kültür ve Medya
Ders Kodu ve Adı: RTS020 Karikatür Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Karikatür içeriği oluşturma, karakter tasarımı gerçekleştirme ve çizim pratiği kazanmaya yönelik uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS013 Belgesel Fotoğrafçılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı: RTS012 Sinema Tv’de Oyuncu Yönetimi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Farklı oyunculuk teknikleri öğrenilir ve örnekler üzerinden incelenir. Öğrencilerin hem temel oyunculuk becerileri kazanması, hem de oyuncular ile film çekimi sırasında doğru ve anlamlı iletişim kurma yetkinliklerini geliştirmeleri hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS023 Sinema ve Felsefe (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Felsefenin temel prensiplerinden hareketle seçilen örnek filmler birer felsefe çalışması olarak ele alınacak. Bu bakımdan varlık, bilgi, etik gibi felsefenin temel kavramları filmlerden hareketle incelenecek. Sinema ve anlam arasındaki ilişkiler dil ve anlam problemleri temelinde katılımcılarla birlikte çözümlenmeye çalışılacak.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS421 Bitirme Projesi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 11)
Ders İçeriği: Öğrenciler Bitirme Projesi 1 dersi kapsamında başladıkları çalışmalarını, danışmanları nezaretinde tamamlarlar.
Ders Kodu ve Adı: RTS423 Medya İşletmeciliği ve Girişimcilik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Dersin kapsamında; basın işletmeleri ile ilgili tanımlar ve kavramlar, basın işletmelerinin özellikleri, işlevleri ve organizasyon yapısı, basın işletmelerinde işletme fonksiyonları, reklam, yeni ekonomi, rekabet ve günümüzde medya yapılanması ile medyanın etkinliği gibi konular yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: RTS422 Retorik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, İletişim ve İkna, Aristoteles ve Retorik, Aristoteles ve İkna, İkna ve oluşturucuları, Retorik türleri, Söz sanatları, Dilsel metinlerinde söz sanatları (figür kullanımı), Görsel metinlerde söz sanatları(figür kullanımı)
Ders Kodu ve Adı: RTS022 Etkili İletişim (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Modelleri, Etkili İletişim, Etkili İletişimin Amaçları, Etkili İletişimin İşlevleri, Etkili sözlü ve sözsüz iletişim, Etkili İletişimde temel beceriler, Etkili İletişim Teknikleri, İletişim sürecinde engeller ve gürültü kavramı, Etkili konuşma, Etkili Dinleme, Etkili Konuşma (Hazırlıklı/hazırlıksız), İletişim Sorunlarına Çözüm Geliştirebilme.
Ders Kodu ve Adı: RTS010 Canlandırma Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Çizgi Film (Animasyon) tekniklerinin öğretileceği ders kapsamında, basit el çizimlerinden, güncel teknoloji kullanımına dek animasyon ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: RTS014 Yeni Medya Haberciliği (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 3 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)”
Ders İçeriği: Yeni medya alanlarının tanıtılacağı, bu alanlarda haber toplama, yazma, görselleştirme ve sunmaya yönelik projelerin gerçekleştirileceği uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS015 Televizyon Programcılığı(Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 3 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)”
Ders İçeriği: Televizyonda program türlerinin incelendiği ve öğrencilerin özgün içerikler üretmesinin sağlandığı uygulamalı bir derstir.
Ders Kodu ve Adı: RTS023 Sinema ve Felsefe (Serbest Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)”
Ders İçeriği: Felsefenin temel prensiplerinden hareketle seçilen örnek filmler birer felsefe çalışması olarak ele alınacak. Bu bakımdan varlık, bilgi, etik gibi felsefenin temel kavramları filmlerden hareketle incelenecek. Sinema ve anlam arasındaki ilişkiler dil ve anlam problemleri temelinde katılımcılarla birlikte çözümlenmeye çalışılacak.