Course Content | Radyo, Televizyon ve Sinema | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

RADIO, TELEVISION AND CINEMA

Course Content

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS103 Dünya Sinema ve Televizyon Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: 19. yüzyılın sonundan günümüze dek uzanan süreçte, sinemanın
gelişimini diğer sanat dalları ile bağlantılı olarak ele alır. Başlıca
akımlarının yanı sıra sinemaya özgü akım ve ekolleri inceler. Sinemanın ve televizyonculuğun teknolojik, sanatsal ve iletişimsel gelişimini, dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları ile paralel olarak ele alır ve anlamlandırır.
Ders Kodu ve Adı: RTS101 İletişim Bilimlerine Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İletişim, İletişim Süreci ve İşleyişi, Kişilerarası İletişim, Grup İletişimi, Örgütsel İletişim, Kitle İletişimi, İletişim Modelleri, Medya ve İletişim Endüstrisinin İşleyişi
Ders Kodu ve Adı:  INT100 Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1  / ECTS;  AKTS: 1)
Ders İçeriği: Üniversite oryantasyon dersidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS105 Temel Tasarım 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bakmak ile görmek arasındaki fark
Görsel algı kuralları,
Tasarım kavramı
Tasarımın temel öğeleri ve ilkeleri
Nokta, çizgi, leke, renk, doku,
Ritm, ahenk, uyum, benzerlikler, zıtlıklar, hiyerarşi, tekrarlar
Perspektif, çizgisel perspektif, tek kaçışlı, iki kaçışlı,üç kaçışlı perspektif
Renk perspektifi
Ders Kodu ve Adı:  RTS106 Radyo Televizyon ve Sinemada
Temel Kavramlar
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Radyo televizyon ve sinemada kullanılan temel kavramları ele alan derste, program türleri, sektörel görev tanımları, teknik ekipmanlar, kurgu ve senaryo ile ilgili kavramlar işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS108 Temel Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Fotoğraf makinesini tanıma, ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi,
portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya,
görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı: RTS102 Temel Bilgi Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar
örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer
donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve
işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel
görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri,
yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar,
uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu
kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve
kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, bilgisayar
ağları, temel kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve
türleri, internetin kullanımı, WWW, Browserlar, FTP, Arama Motorları,
e-mail hesapları, bilgisayar yardımı ile problem çözme.
Ders Kodu ve Adı: RTS104 SANAT TARİHİ
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sanatsal ifade biçimlerinin tarihsel süreç içinde ne gibi değişimlerden
geçtiğine dair kronolojik bilgi aktaran bu ders, öğrencilerde sanatsal
ve kültürel üretim hakkında görsel bir duyarlılık geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, tasarım, kompozisyon, renk, ışık, doku, mekan, zaman, temsil gibi kavramların sanatsal açılımının yapılabilmesi, eserleri analiz edebilmeye yönelik temel becerilerin kazandırılması da hedeflenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS107 Görüntü Okuma
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders boyunca, hareketli ve durağan görüntülerin anlamlandırılmasına ve sanatsal bir bakış açısı ile çözümlenmesine yönelik teorik bilgiler aktarılır. Farklı ülkelerde çekilmiş kısa konulu filmler, belgeseller, reklam filmleri vb. görseller incelenerek, öğrencilerin analiz pratiği edinmeleri sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: ING101 İNGİLİZCE I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: SSP101 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Sosyal sorumlulukla ilgili hedef kitle, sosyal hizmet, toplumsal duyarlılık
gibi kavramları açıklayan derste, bir sosyal sorumluluk projesinin en
baştan en sona nasıl planlanacağı ve nasıl uygulanacağı işlenir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) ,
İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı,
kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon
(kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) ,
kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda
duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım
bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin
yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım,
tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) ,
Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı
konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup,
telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup,
dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi
yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal,
fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS121 İletişim Kuramları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Kitle iletişime dair önemli gelişmeleri eleştirel yönden ele alacaktır. Anlatım ve tartışma yoluyla verilecek olan bu eleştirel bakış açısı, kitle iletişiminin neyi, neden, nasıl yaptığını, etki ve imalarını Kavrayabilme
Ders Kodu ve Adı: RTS122 Temel Bilgisayar Bilimleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İnternet, bilgisayar ve programların anlatımı ve uygulayarak kullanımı
Ders Kodu ve Adı: RTS123 Türk Sinema Televizyon Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Türkiye’de sinemanın ve televizyonculuğun gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde incelenir. Dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel şartları tanımlanır. Söz konusu şartların Türk sineması ve televizyon yayıncılığı üzerindeki etkileri analiz edilir. Türk sinemasının sanatsal gelişimi yaratıcılar bazında incelenir. Söz konusu konular örnek filmler izlenerek, pekiştirilir.
Ders Kodu ve Adı: RTS124 Görsel Kültür
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders boyunca sinema sanatı başta olmak üzere her türden görsel ürün sahip olduğu kültürel bağlam uyarınca değerlendirilecektir. Görüntünün enformasyon gücü analiz edilecek, sinema tarihi içerisinde iz bırakmış eserler üzerinden görüntünün önemi ve gücü üzerinde durulacaktır. Ders boyunca ayrıca, uluslararası festivallerde ödül almış filmler de görsel kullanımları uyarınca ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS125 İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bir sosyal süreç olarak araştırma, bir iletişimsel süreç olarak araştırma, yöntembilime dair Batılı ve Doğulu düşünürlerin yaklaşımları ve aralarındaki farklar, pozitivistik düşünme biçiminde araştırma yöntemleri, post-pozitivistik düşünmede araştırma yöntemleri, içerik analizi safhaları ve uygulamaları, söylem analizi safhaları ve uygulamaları, tesadüfi örneklem yöntemi, medya dünyası araştırma örnekleri, yerel bilgiyi edinme ve yeniden üretme sürecinde saha çalışmaları
Ders Kodu ve Adı: RTS126 Yaratıcı Yazarlık
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Yazarlık için gerekli olan etkin dil kullanımı, edebi türlerde farklı yazım biçimleri, düşünceden yazıma geçiş ve etkin yazım biçimlerini ele alan derste, uygulamalarla birleştirerek yaratıcı yazarlığın temel kural ve yöntemleri işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS127 Görsel Anlatı
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sinemasal görüntülerin tasarlanması ile ilgili temel öğeleri  (açılar, ölçekler, kamera hareketleri, kompozisyon vb.), Sinema dilinin araçlarını kullanarak, istenen duygu ve algıları yaratma ve orijinal görüntüler oluşturma pratikleri, Kurgunun temel prensiplerini öğrenir ve bir filmi kurgusal olarak analizi, Bir filmi destekleyen yan öğelerin (ortam sesi, diyalog, ses efekti, müzik vb.) görsel anlatıya etkilerini incelenmesi ve analizi içerir.
Ders Kodu ve Adı: RTS128 Temel Tasarım 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bakmak ile görmek arasındaki fark

Görsel algı kuralları,

Tasarım kavramı

Renk perspektifi

Tasarımda renk öğesi

Ders Kodu ve Adı: RTS129 Dijital Fotoğrafçılık
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Görsel iletişim, dijital fotografta temel beceriler, etkili sözsüz iletişim, dijital fotografın hızlı iletişime katkıları vb.
Ders Kodu ve Adı: İNG102 İngilizce II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders 14 haftalık bir program olup; temel düzey (A1) İngilizce bilgi ve becerilerini öğrencilerin bölüm bilgileri ile eş zamanlı ve de konu uyumu olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler, temel düzeydeki yapılar, kalıplar ve kelimeleri öğrenip bölüm bilgilerini kullanarak alanları ile ilgili İngilizce içerik üretebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR201 Türk Dili ve Edebiyatı 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS201 Kurgu 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kurgunun kuramını oluşturan ilk yönetmen ve kurgucuların kuramlarını öğrenme, kurgunun temel işlevlerini anlama ve öğrenme, kurguda kullanılan yöntemlerin gösterilmesi ve temel kurgu yapma bu dersin içeriğidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS202 İletişim Sosyolojisi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bir sosyal süreç olarak araştırma, bir iletişimsel süreç olarak araştırma, yöntembilime dair Batılı ve Doğulu düşünürlerin yaklaşımları ve aralarındaki farklar, pozitivistik düşünme biçiminde araştırma yöntemleri, post-pozitivistik düşünmede araştırma yöntemleri, içerik analizi safhaları ve uygulamaları, söylem analizi safhaları ve uygulamaları, tesadüfi örneklem yöntemi, medya dünyası araştırma örnekleri, yerel bilgiyi edinme ve yeniden üretme sürecinde saha çalışmaları
Ders Kodu ve Adı: RTS203 Görüntü Yönetmenliği 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kamera, Kurgu, Çekim Teknikleri, Çekim Açıları, Işık Kullanma, Ekipman Kontrolü ve Kullanabilme, Paket Programlar Üretimi, Belgesel Çekimi, Haber Çekimi, Çekim açısı belirleyebilme
Ders Kodu ve Adı:  RTS204 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Ders, genel olarak haber kavramı, haberin tanımı ve haber değerinin tartışılması, haberin yapısı, haber yazım kuralları ve haberin unsurları, haber üslubu, farklı yayın organları için haber yazımı, 5N1K kuralı ile farklı haber yazma tekniklerinin ve haberin değerlendirilme aşamaları ile gerçekleştirilecektir.
Ders Kodu ve Adı: RTS205 Senaryo Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bir senaryonun tüm yazım sürecini ele alan derste, karakterlerin yaratımı, hikayenin film diline uygun bir biçimde yazılması, sahnelerin doğru bir kompozisyonla sıralanması, akışın filmsel zaman kurgusunun yapılması ve dramatik yapısının kurulması işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS206 Radyo Programcılığı 1
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste teorik kısımda radyo programcılığı üzerine yazılmış ders kitaplarından ve daha önceki yıllarda yapılmış örnek çalışmalardan yararlanılırken, sınıf içinde ve radyo stüdyosunda da örnek röportaj ve programlar dinletilmektedir.
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Cumhuriyetin yakın tarihinden şimdiki zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, temel ilkeleri, demokrasinin gelişimi, günümüzü etkileyen faktörleri gibi gelişmeler dersin içeriğidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS009 Medya Okuryazarlığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kitle İletişim Sistemleri, Göstergebilim ve Analiz, Eleştirel Okuma, Kitle İletişimin Ekonomi-Politiği, Kültür ve Medya
Ders Kodu ve Adı: RTS011 Film Çözümlemeleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Film analizi yöntemleri öğrenilir, tartışılır. Seçilen örnek filmler içerik ve biçim anlamında analiz edilir. Analize ışık tutacak okumalar yapılır. Fikirler tartışılır.
Ders Kodu ve Adı: RTS019 İleri Fotoğrafçılık (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İleri ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS221 Film Kuramları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Teknolojik bir buluştan sanat dalına dönüşme yolculuğunda sinemayı ve onun biçimin, var oluşu, yapısı, anlatımı gibi konuları irdeleyen film kuramcılarının düşünceleri dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: RTS222 Kurgu 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS223 Görüntü Yönetmenliği 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS224 Senaryo Yazarlığı
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bir senaryonun tüm yazım sürecini ele alan derste, karakterlerin yaratımı, hikayenin film diline uygun bir biçimde yazılması, sahnelerin doğru bir kompozisyonla sıralanması, akışın filmsel zaman kurgusunun yapılması ve dramatik yapısının kurulması işlenir.
Ders Kodu ve Adı: RTS225 Radyo Programcılığı 2
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste teorik kısımda radyo programcılığı üzerine yazılmış ders kitaplarından ve daha önceki yıllarda yapılmış örnek çalışmalardan yararlanılırken, sınıf içinde ve radyo stüdyosunda da örnek röportaj ve programlar uygulanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ile bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Garpçılık (Batıcılık), Sosyalizm gibi akımlar tanıtılmalı, Kurtuluş Savaşı’nın; Mustafa Kemal tarafından işgalleri bitirmek, ulusal-halk egemenliğine dayalı bir devlet kurma süreci olarak yönetildiği işlenmelidir.
Ders Kodu ve Adı: RTS299 Staj 1
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS021 Diksiyon ve TV’de Beden Dili (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS013 Belgesel Fotoğrafçılığı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı: RTS015 Televizyon Programcılığı(Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 3 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS010 Canlandırma Teknikleri (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS301 Yeni Medya Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Geleneksel medyadan yeni medya geçiş süreci, yeni medyanın kısa tarihi ve de özellikleri, yeni medya teknolojileri ile ilgili geliştirilen iletişim kuramları, yeni medya teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan yeni gazetecilik faaliyetleri, yeni medya ile birlikte reklamcılık alanında değişimler, yeni medya teknolojileri sayesinde sinema alanındaki değişimler, yeni medya ile birlikte televizyon alanındaki gelişmeler, yeni medya teknolojilerinin pazarlama ve halkla ilişkiler gibi diğer alanlarda ortaya koyduğu yenilikler, yeni medya teknolojileri için yapılan hukuksal düzenlemeler vs.
Ders Kodu ve Adı: RTS302 TV’de Yapım ve Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS303 Psikolojiye Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bu derste, psikoloji alanındaki temel kavramlar, insanı açıklayan temel ilkeler anlatıldıktan sonra dil, biliş, zekâ gibi yapılar hakkındaki bilgiler ve psikolojik bozukluklar ve tedavi süreçleri ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS304 Medya ve Etik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim etiği, Hukuk, kültür ve etik, Meslek Etiği, Medya Etiği, Vicdan ve iş ahlakı, Medya Etik kuralları, Yeni medya ve Etik kavramları gözlem ile farkındalık yaratıp; anlatım ve örnek vaka araştırmaları ile beraber aktarılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: RTS305 Semiyoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: İletişim ve Göstergebilim, Gösterge, Gösterge Türleri, Göstergebilimin işlevleri, Dilsel gösterge, Dil-dışı gösterge, Sembol, Kültürel göstergeler, Kültürel göstergelerin değişik metinlerde kullanımı, Resim-Reklam-Afiş gibi görsel metinlerde gösterge kullanımı, Anlatı, Anlatı çözümlemesi ve uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı: RTS306 Film Yapım ve Yönetim 1
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kısa film, senaryo, hazırlık, post prodüksiyon
Ders Kodu ve Adı: RTS307 Stüdyo Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS008 Dekor ve Kostüm Tasarımı (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS019 İleri Fotoğrafçılık(Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: İleri ışık bilgisi, kompozisyon, aksiyon bilgisi, portre fotoğrafçılığı, haber fotoğrafçılığı, belgesel, hareket, coğrafya, görebilmek, gösterebilme vb.
Ders Kodu ve Adı: RTS005 Storyboard (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Filmin devamlılığını sağlamak için, sahneye nasıl yerleştirme yapacaklarını öğrenirler.
Ders Kodu ve Adı: RTS003 Reklam Filmi Yapım ve Yönetimi (Teknik Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Reklam fillminde Senaryo, hazırlık, çekim ve post prodüksiyon.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS321 Sosyal Medya
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS399 Staj 2
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 0  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS325 İletişim Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS324 Belgesel Yapım ve Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 4 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS323 Televizyon Haberciliği
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS322Film Yapım ve Yönetim 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 2 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Teknik Seçmeli
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Teknik Seçmeli
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Teknik Seçmeli
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Teknik Seçmeli
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS402 Mitoloji
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS401 Bitirme Projesi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  AKTS: 12)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS403 Sınai Haklar, Fikri Mülkiyet Hakları
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Teknik Seçmeli I
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Teknik Seçmeli II
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: RTS421 Bitirme Projesi 2
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6  / ECTS;  KTS: 11)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS423 Medya İşletmeciliği ve Girişimcilik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: RTS422 Retorik
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 1 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3  / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Teknik Seçmeli
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Teknik Seçmeli
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: