Yönetim | Radyo Televizyon Ve Sinema | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Yönetim

Prof. Dr. Bülent Bahri Küçükerdoğan

Akademik Geçmiş
Lisans İstanbul Üniversitesi – Fransız Dili ve Eğitimi
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi – Radyo, Televizyon ve Sinema
Doktora İstanbul Üniversitesi – Radyo, Televizyon ve Sinema
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta bbahri.kucukerdogan@hku.edu.tr
Odası

ÖZGEÇMİŞ


Yüksek Lisans Tez Başlığı: İleri Televizyon Teknolojileri ve Yüksek Tanımlı Televizyon

Doktora Tez Başlığı: Radyo yayıncılığında yeni yönelimler: Sayısal ses iletimi

Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yılı
Uzman İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1993-2002
Yardımcı Doçent İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü 2002-2004
Doçent İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü 2004-2011
Profesör İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü 2011-2018
Profesör Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2018-…

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Eminoğlu

Akademik Geçmiş
Lisans Anadolu Üniversitesi – İşletme
Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi – İletişim ve Toplumsal Dönüşüm
Doktora Hasan Kalyoncu Üniversitesi – İletişim Çalışmaları
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta mfatih.eminoglu@hku.edu.tr
Odası

ÖZGEÇMİŞ


Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kamusal gündelik yaşamın estetize edilmesinde ‘sokak fotoğrafının’ rolü

Doktora Tez Başlığı: Fotoğraf Deneyiminin Sinema Diline Aktarımı: Sinematografik Açıdan Auteur Yönetmen Sineması

Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı Görev Yeri Yılı
Öğretim Üyesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi – İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023-…
Öğretim Görevlisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi – İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2021-2023
Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı) Gaziantep Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018