Tanıtım | Radyo, Televizyon ve Sinema | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı eğitim-öğretim hayatına 2018-2019 Güz döneminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde başlamıştır. Eğitim dili Türkçe’dir. Hazırlık sınıfı ise isteğe bağlıdır. Öğrenciler bir dönemde 30 kredi olmak üzere toplamda 240 kredi ve iki dönemlik zorunlu stajlarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanırlar.  Programdan mezun olan öğrenciler, kabul edilmek istedikleri program için lisansüstü geçiş şartlarını tamamlamaları koşuluyla yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler program boyunca iletişimi kültürel ve toplumsal boyutlarıyla ele alacak; sinema-video sanatı, görsel-işitsel alan uzmanlığı ile televizyon sanatları ve teknolojileri, yapım, yönetim, senaryo yazarlığı, görüntü yönetmenliği, radyo yayını ve ses ile ilgili kuramsal ve uygulamaya dönük alanlarda bilgi sahibi olacaklardır. Disiplinlerarası bir eğitim anlayışının benimsendiği bölümde öğrenciler, uygulama ve araştırma yapmaya yönlendirilecektir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı bilim ve sanat alanında sürekli gelişim içerisinde bulunan ülkelere ayak uydurmak amacıyla, uluslararası sinema okulları ve bu okulların bağlı bulundukları başlıca uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisindedir. Sahip olduğu Erasmus+ öğrenci değişim anlaşmaları ile öğrencilerine yabancı dillerini geliştirme ve yurt dışında deneyim kazanma şansı sunmaktadır. Ayrıca, kurum içi ve kurum dışı stajlar ile öğrencilerin bilgilerini pratiğe dökmelerine imkân tanınır.